Ed voor bedrijven

Door de veranderingen in de gezondheidszorg wordt er steeds minder vergoed in medische en paramedische zorg voor uw werknemers en uzelf als zelfstandige. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim van de werknemers de laatste jaren steeds meer neergelegd bij de werkgever. Dit alles heeft tot gevolg voor u dat het ziekteverzuim in duur en de kosten die dit met zich meebrengt toeneemt doordat er geen adequate zorg verleent wordt. De fysiotherapie wordt volledig uitgehold en biedt niet veel meer dan adviezen. Maar u wilt dat degene zo snel mogelijk zijn werk kan hervatten.

Niet voor niets hebben vele bedrijven met mij contact gezocht. Ik heb tot nu toe nog nooit een bedrijf benaderd maar ze zijn allen bij mij terecht gekomen op aanbeveling en omdat ik de hoogste kwaliteit en succesgarantie biedt in de regio. Ik ben jaren werkzaam geweest in de eerstelijns gezondheidszorg als fysiotherapeut en heb mij gespecialiseerd in Applied Kinesiology, NLP en NST. Deze kennis en kunde hebben een behandelingsduurverkorting en daarmee ziekteverzuimverkorting van maar liefst 60% tot gevolg ten opzichte van andere behandelingen en behandelaars, laat staan t.o.v. niet behandelen. Hierdoor ben ik een begrip in de regio geworden.