Bewustwording

Waar dien je bewust van te worden? Van jezelf. Wat houdt dat in ? Hoe functioneer ik ? Hoe neem ik waar ? Hoe communiceer ik met mezelf en met anderen ?

Waarnemen is subjectief. We denken dat wat wij waarnemen de waarheid is, maar dat is niet zo. Wat wij waarnemen is een gedeelte van de waarheid omdat we altijd een groot gedeelte filteren. We kijken door een bepaalde bril/lens. M.a.w. we richten ons bewustzijn op een bepaald gedeelte en interpreteren dit afhankelijk van onze normen en waarden.

Vb./ Oef. Kijk in de rondte en onthoudt alles wat rood is. Sluit nu je ogen en vertel wat er blauw is. Daar heb je jouw bewustzijn/aandacht niet op gericht en dus ook maar partieel waargenomen. De prikkel is wel op je netvlies gekomen maar niet bewust gemaakt. Dit voorbeeld geldt voor alle waarnemingen. Een ieder kent het gegeven dat als je naar iets aandachtig luistert je de klok niet hebt horen slaan of het vliegtuig niet hebt horen overgaan. Niet dat de geluidstrilling niet op je trommelvlies is gekomen maar je hebt het weg gefilterd. Met andere woorden waarnemen doe je met je bewustzijn en niet met je ogen of oren. Deze zijn slechts de instrumenten. We krijgen dus maar een gedeelte van de waarheid binnen. Als deze gedeeltelijke waarheid binnen is wordt hij ook nog eens geïnterpreteerd , afgemeten aan onze normen en waarden. Wat voor de een lang is, is voor de ander kort , waar de een kwaad om wordt doet de ander niets. Dit is allemaal afhankelijk van de communicatie in en met jezelf en van je normen en waarden waaraan het onbewust wordt afgemeten. Met andere woorden: je denken. Want denken is niets meer dan praten tegen jezelf.

Het interne gesprek

Hoe kan ik dit denken/gesprek beïnvloeden ?
Door eerst bewust te worden van dit gesprek en daarna de inhoud van je gesprek te veranderen. Bijv. door andere woorden te gaan gebruiken. Hierdoor verander je ook de richting van je bewustzijn/aandacht. En door je te bedenken of bepaalde normen en waarden in het verleden opgedaan nog wel gelden voor je, nog wel jou gewenste identiteit vertegenwoordigen. Je kan beginnen met het woordje “niet” uit je vocabulaire te schrappen. Dan wordt je gedwongen om te omschrijven wat je wel wil en geef je een positieve richting aan je denken. Let maar eens op hoe vaak je het gebruikt. Je onderbewustzijn kent het woordje “niet” niet. Dit komt doordat we denken in beelden. Denk maar eens niet aan een roze olifant! Waar dacht je aan? Mensen zeggen mij vaak; Ik wil niet gespannen zijn. Wat wil je dan wel? Ontspannen zijn. Zeg dat dan ook . Omschrijf je doel en het zal beginnen te geschieden. Omschrijf je dus wat je niet wil dan zal dat zich vorm gaan geven.

Een voetballer denkt: Als ik die penalty maar niet mis.

Vraag: Is dit een Nederlandse voetballer? Je begrijpt het gevolg.

Wat had een betere gedachte geweest?